user_mobilelogo

Suomi-seuran tavoitteet ja toimintamuodot

Vuonna 1976 perustettu  Ranskan Suomi-seura on Ranskassa asuvien suomalaisten ja heidän perheidensä ystävyysseura, jonka tarkoituksena on vaalia suomalaisia perinteitä ja suomen kieltä.

Se välittää jäsenistölleen Suomen Suomi-seuralta saamaansa tietoa ulkosuomalaisille tärkeistä asioista ja huolehtii Ranskan suomalaisten edunvalvonnasta Ulkosuomalaisparlamentissa. Seura ylläpitää siteitä Suomeen ja sen kulttuurielämään.

Jäsenoikeuksiin kuuluu myös äänioikeus vuosikokouksessa, jonka virallinen kieli on suomi.

Jäsenenä voit osallistua seuran järjestämiin perinteisiin suomalaisiin juhliin (vappu-, juhannus-ja joulujuhliin). Seuran yhteydessä toimii myös erilaisia kerhoja: englannin kerho, saksan kerho, kielikello ja lukupiiri.

Järjestelyihin tarvitaan jatkuvasti mukaan aktiivisia puuhaihmisiä, sillä pääosin jäsenmaksuilla rahoitettavan yhdistyksen toiminta ei ole mahdollista ilman vapaaehtoistyötä. Johtokunnan kokoukset ovat aina hauskoja hetkiä.

Jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset että yritykset. Jäsenyys lasketaan talouksittain siten, että yksi jäsenmaksun maksanut aikuinen perheestä on äänioikeutettu jäsen ja muut voivat osallistua seuran tapahtumiin jäsenhinnalla.        

Liittyminen tapahtuu jäsenlomakkeen avulla. Jäsenmaksusta lisää kohdassa ”jäsenasiat”.

                                                                                                                                                                                               9.2.2023/HG

 

Le but et le fonctionnement de l’Association Finlandaise en France

Fondée en 1976, l’Association finlandaise en France est une association amicale des finlandais vivant en France et de leurs familles. Elle a pour but de perpétuer les traditions finlandaises et la langue finnoise.

L’association transmet à ses membres de la part de Suomi-Seura de Finlande (« maison mère ») les informations importantes pour les expatriés et défend les droits des finlandais de France au Parlement des Expatriés.

Elle entretient les liens avec la Finlande et  sa vie culturelle.

Les membres ayant cotisé ont le droit de vote à l’assemblée générale  annuelle qui se tient habituellement en janvier et dont la langue officiel est le finnois. Les membres peuvent participer aux fêtes finlandaises traditionnelles telles que le 1er mai, la Saint Jean et Noël. Au sein de l’association fonctionnent aussi différents clubs comme par exemple les clubs d’anglais, d’allemand et de littérature.

Nous avons en permanence besoin de membres énergiques pour l’organisation de différentes activités. L’action est basée sur le bénévolat, car les seules ressources de l’association sont les cotisations des membres. Les réunions du bureau sont toujours pleines de joie et bonne humeur.

On peut devenir membre en tant que particulier ou entreprise. Une seule cotisation d’un membre adulte de la famille permet l’adhésion de toute la famille à l’association et la participation aux événements au prix membre. Il n’y a qu’un droit de vote par cotisation.

Vous pouvez télécharger le formulaire d'adhésion. Plus d’informations sur les cotisations au chapitre « jäsenasiat ».            Päivitys 9.2.2023/H.G.